Category: Velferdsordningane

Nye forskrifter vedteke

Seint fredag ettermiddag kom meldinga om fastsetjing av nye forskrifter frå departementet. Blant dei var “Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket” og “Ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel...