Category: Hovudside

Utsending av skilt

Alle skilta som vart tinga av laga er no sendt ut. Gje oss ein lyd dersom det er nokon som ikkje mottek sine innan ei vekes tid.

Kurs i Landbrukskriser

Landbrukstjenester Nord-Østerdalen har hatt kurs i landbrukskriser. Kurset vart godt motteke av deltakarane. Vi har fått løyve til å publisere artikkelen som vart trykt i bladet Arbeidets Rett.

Internkontroll

I går sendte vi ut epost om bestilling av internkontroll. Ver gild og svar på det skjemaet så raskt som mogleg. “Purre epost” vert sendt ut heilt til alle har svart. Dei som har...

Budeie på deltid

Jærbladet hadde mandag 14. mars ein flott artikkel om 20 år gamle Lotte Obrestad. Ho arbeider i Landbrukstenester Nærbø som avløysar. Vi har fått lov å publiswere denne artikkelen her på vår heimeside.

Leigekøyringsprisar for 2011

I samarbeid med Norsk Landbruk og Vestfold Landbrukstjenester kan vi no presentere leigekøyringsprisar for 2011. Du finn dei ved å klikke deg vidare her eller klikke på medlemsbistand og leigekøyringsprisar.

Dagros-passeren

Lokalavisa Vigga hadde i november ein flott artikkel om Landbruksvikaren til Lesja Avløserlag. Med løyve frå Vigga kan vi presentere reportasjen her hos oss.

Jordbrukets krav for 2011

Bondeorganisasjonane har i formiddag levert eit krav til staten på 2,6 milliardar kroner i årets jordbruksoppgjer. Klikk deg vidare for ein kortversjon som gjeld velferdsordningane. Du finn og lenke til heile kravet.

Vil trolig legge fram rekordkrav

Bondeorganisasjonene vil torsdag legge fram det som trolig blir et rekordhøyt krav til årets jordbruksoppgjør, etter sterk økning i kostnadene, stort etterslep i inntekt og svikt i forutsetningene fra i fjor.

Påmelding og invitasjon til vårsamling

Stad for samlinga:  Rica Hell Hotel, VærnesViser til invitasjon sendt 15. april 2011.Det vert tre kurs parallelt over to dagar.Start første dag etter lunsj kl. 12.00,  andre dag frå morgonen til ca. kl. 15.00Dei...