Category: Hovudside

Informasjon til medlemslaga

Krav om testing av utanlandske avløysarar for MRSA MRSA er Staphylococcus aureus (”gule stafylokokkar”) som er resistente mot viktige antibiotika. Ein spesiell dyretilpassa variant av bakterien, LA-MRSA, har i mange land etablert seg hos...

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

A-ordninga

Nytt år nærmar seg og då trer A-ordninga i kraft. Det er mykje informasjon om dette på Altinn sine nettsider. På denne lenken kan du melde deg på nyhetsbrev om ordninga: A-ordningen – Nyhetsbrev

Forsøk på svindel

Det er alltid nokon som vil freista å hala pengar utav bedrifter. Det siste no er noko som har overkrifta “Offentliggjøring av foretak 2014/2015” – I foretaksportalen Norge. Det er som vanleg eit utanlandsk...

Webtemp-samling

Onsdag og torsdag var 18 deltakere frå 10 lag samla på Værnes for å koma i gong med Webtemp. Denne samlinga hadde fokus på oppretting/redigering av kunder/tilsette og oppdrag. Det var ei positiv samling...

Landbruksminister på bomtur

Sylvi Listhaug kom til Dyrsku’n for å kaste glans, men endte opp med å provosere. Til å være tidligere PR-agent har hun forbausende dårlig kjennskap til sitt publikum.