Norske Landbrukstenester

Hovudside

Einighet i jordbruksforhandlingane

Det er i dag inngått jordbruksavtale mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Sluttprotokoll finn du her. Innan velferdsordningane er det gjort ei endring i forhold til staten sitt tilbod som

LES MEIR »

Eit godt Årsmøte i NLT er historie

Årsmøte for 2021 i Norske Landbrukstenester (NLT) vart halde 5.-6. april på Lily Country Club. Etter to år med digitalt årsmøte, kunne vi endeleg samlast til årsmøte på Lily Country Club på Kløfta. Gjennomføringa

LES MEIR »

Pensjon frå fyrste krone

Det er no bestemt at det allereie frå neste år av skal innførast pensjon frå fyrste krone. I dag må ein tene minst 1G for å utløyse pensjon på løna, og ein må ha ein stillingsprosent

LES MEIR »

Endeleg vart det Haustsamling

I år kunne Norske Landbrukstenester endeleg arrangera samling igjen for våre 75 føretak. Haustsamlinga vart arrangert på Lily Country Club, Kløfta 26.-28. oktober. I forkant av haustsamlinga arrangerte vi som vanleg kursdag. Her var

LES MEIR »

Raymond Fagerli er Årets Avløysar 2021

Kvart år sidan 2000 har NLT kåra Årets Avløysar. Avløysarane gjer ein viktig jobb og er ein forutsetning for at bonden skal få ferie/fritid og ikkje minst hjelp ved sjukdom og kriser. Årets kåring

LES MEIR »

Husk setebelte i traktoren i våronna!

Nå er det som for mange er vårens vakreste eventyr, våronna, godt i gang. Det markerer også starten på en sesong som ofte har blitt preget av traktorulykker med både døden og alvorlige skader

LES MEIR »

Årsmøte i NLT for 2020

Årsmøte for 2020 i Norske Landbrukstenester (NLT) vart halde digitalt 13.april 2021 Grunna Covid-19 vart også årets årsmøte avvikla digitalt. Gjennomføringa gjekk fint og det var godt engasjement blant utsendingane. Frå årsmeldinga går det

LES MEIR »

Annonsekampanje hausten 2020

Norske Landbrukstenester hadde hausten 2020 ein annonsekampanje gåande frå månadsskiftet oktober/november og ut året. Denne kampanjen var spreidd utover i ulike media; Nationen (nettannonse), traktor.no, Bondebladet (nett og papir) samt Norsk Landbruk (nett og

LES MEIR »