Norske Landbrukstenester

Bygdefolkets Studieforbund = Studieforbundet næring og samfunn

Bygdefolkets Studieforbund og Populus studieforbundet folkeopplysning fusjonerte 1.1.2012, og heter nå Studieforbundet næring og samfunn. Studieforbundet næring og samfunn er et offentlig godkjent studieforbund har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring.


I samarbeid med sine 80 medlemsorganisasjoner arbeider Studieforbundet næring og samfunn for et godt opplæringstilbud og høy studieaktivitet i hele landet. Da med fokus på opplæring innenfor kultur og tradisjon, helse og forebygging, bygdeutvikling, landbruk, miljø, samfunn og organisasjon. Mer informasjon på www.naeringogsamfunn.no

Avløsermidlene er videreført i Studieforbundet næring og samfunn.
Ordningen for midler til kurs for avløsere og landbruksvikarer er videreført i Studieforbundet næring og samfunn. Det vil si att alle rutiner med innmelding, rapportering, utbetaling av midler etc for kurs for avløsere/landbruksvikarer er de samme som i tidligere Bygdefolkets Studieforbund. Det som er endret er vår kontaktinformasjon utformingen på skjemaene for at disse skal samsvare med profilen til Studieforbundet næring og samfunn.

Veiledninger, retningslinjer, skjema og annen informasjon knyttet til kurs for avløsere/landbruksvikarer finnes under «avløserkurs» som du finner under «kurs» i menylinjen øverst på www.naeringogsamfunn.no  
Direkte link til siden for avløserkurs er: http://www.naeringogsamfunn.no/kurs/avloserkurs

All informasjon, skjemaer og veiledninger kan også fås ved å kontakte Studieforbundet næring og samfunn på post@naeringogsamfunn.no eller på tlf 22 05 48 30

Kontaktpersoner for kurs for avløsere/landbruksvikarer er:
• Monica Flatabø : tlf: 22054834 , epost: monica@naeringogsamfunn.no  
• Lilian Ørka: tlf:22 05 48 32, epost: lillian@naeringogsamfunn.no

Ta gjerne kontakt om dere ønsker veiledning eller mer informasjon!

Vi er også på facebook: www.facebook.com/Studieforbundetnearingogsamfunn