Norske Landbrukstenester

Branndemonstrasjon

Brann i driftsbygning er noe vi forhåpentligvis aldri får oppleve, og det er skremmende å se hvilke krefter som er i sving når det skjer.

NULL