Norske Landbrukstenester

Borgerleg einighet – jordbruksavtalen

Dei borgerlege partia er blitt einige i stortinget om ny jordbruksavtale. Denne har ei auka ramme på kr 250 millionar i forhold til opprinneleg tilbod. Ferie/fritid er auka med kr 24 millionar, og tidlegspensjon er behaldt.

Heile avtaleteksten finn du her; http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/Nring/signertavtale.pdf