Norske Landbrukstenester

Bønder tjener mest på andre jobber

Bare hver tredje gårdbruker tjener mest på jordbruk. Samtidig er hver fjerde gårdbruker uten positiv næringsinntekt fra jordbruket.

I 2004 utgjorde næringsinntekten fra jordbruket minst halvparten av samlet bruttoinntekt for 34 prosent av gårdbrukerne.

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

HØY ARBEIDSINNSATS
Driftsformer som kjennetegnes ved høy arbeidsinnsats gjennom hele året har den høyeste andelen gårdbrukere med jordbruk som viktigste inntektskilde.

Les alt her