Norske Landbrukstenester

Bønder slipper momskrav fra Skatteetaten

Momskravet fra Skatteetaten til bøndene som ikke krysset av rett i et skjema blir trukket.

NULL