Norske Landbrukstenester

Bønder får ikke fri rettshjelp

Ordningen med fri rettshjelp er ikke tilpasset bygdefolks behov. Bønder faller utenfor ordningen fordi de er selvstendig næringsdrivende.

Les meir her