Norske Landbrukstenester

Bondeorganisasjonane trur ikkje statens tilbod kjem i dag

Forventar fleksibilitet i forhandlingane om tilbodet blir mykje forseinka.