Norske Landbrukstenester

Bondeorganisasjonane har levert sitt krav til jordbruksoppgjeret

Fredag leverte bondeorganisasjonane sitt krav til jordbruksoppgjeret. Vi har lagt ut heile kravet her, samt trekt ut det som gjeld velferdsordningane. 


» Velferdsordningane
» Fullstendig krav