Norske Landbrukstenester

Bøndenes budskap: Penger, penger, penger

Mer penger, penger, penger. Det var budskapet fra fylkesårsmøtet til leder Bjarne Undheim i Norges Bondelag foran årets jordbruksforhandlinger.

Les meir her