Norske Landbrukstenester

Bøndene må løftes

Bøndene sakker stadig mer akterut i forhold til andre grupper. Ny statistikk viser at Østlands-bøndene inntekter gikk ned med sju prosent fra 2005 til 2006. Verst var det på flatbygdene. Her gikk inntektene ned med hele ti prosent. Det kan ha sammenheng med en dårlig kornhøst. Tallene viser med all tydelighet at forutsetningene om vekst som ligger inne i jordbruksforhandlingene ikke slår inn.

Les meir