Norske Landbrukstenester

Bøndene fortsatt i tvil om det er vits i å forhandle

Onsdag la staten fram tilbodet til bøndene i årets jordbruksoppgjer. Halvanna døgn seinare med vurderingar, utrekningar, sonderingar og møteverksemd er bondeorganisasjonane framleis sterkt i tvil om dei skal bryte med staten eller gå i forhandlingar


NULL