Norske Landbrukstenester

Basiskompetanse i arbeidslivet

Høsten 2008 og vinteren 2009 arrangerer Vesterålen landbrukstjenester, i samarbeid med OPUS Sortland på Sortland vgs. – Kleiva, kurset IKT for ansatte i landbruket. Vedlagt kursinfo.


 

 Kursinfo finn de her
 Invitasjon
 Infoark