Norske Landbrukstenester

Oversikt over rapportering


År Sak Frist Status  
2010 Regnskapsrapport  30. april Ok   
2010 LTO-fil  30. april Ok   
2010 Skjema på nett gjeldende årsverk 30. april OK   

» Forsikringsbevis