Norske Landbrukstenester

Åtte av ti vil auke produksjonen av mat her i landet

Åtte av ti nordmenn meiner det er svært eller ganske viktig å auke matproduksjonen i takt med folketalsveksten, og seks av ti vil anten auke støtta eller betale meir for maten.

NULL