Årets Avløysar

Kåring av Årets Avløysar i Noreg

Kandidaten må:

 • vere tilsett i eit avløysarlag/landbrukstenester som er medlem i Norske Landbrukstenester.
 • ha arbeidd i minst 60% stilling som avløysar/landbruksvikar i minimum 5 år.
 • vera ein god ambassadør for yrket, både internt og eksternt.
 • kunne arbeida sjølvstendig, ta ansvar og ha ei positiv haldning til yrket og landbruket generelt.

Slik vil kåringa føregå:

 • Nominasjonsrunde vert avslutta 31. juli.
 • Fylkeskåring frå 17. august til 6. september.
  • Alle som vart nominert på skal no stemmast på pr fylke. Dette skjer på internett.
 • Hovedkåring 10. september til 18. oktober.
  • Blant fylkesvinnarane skal ein stemme fram Årets Avløysar 2020 på landsbasis. (Dei fylkesvinnarane som ikkje vert Årets Avløysar 2020 vil få tildelt klokke og diplom, dette vert sendt til vedkommande sin arbeidsgjevar og utdelinga skjer lokalt).
 • Premieutdeling for Årets Avløysar skjer på Haustsamling 2020.
  • Premien til Årets Avløysar 2020, er eit reisegåvekort på heile 20000,-

Lenke til kampanjen

Klikk her for å kome til kampanjen og nominasjonsskjema

Vi håpar dette skal løfte Årets Avløysar til nye høgder og nå ein publisitet som våre dyktige avløysarar fortener. For å klare dette er vi avhengig av at alle bidreg med å spre dette i alle kanalar.

Vi gjer merksam på at det kan førekome justeringar av datoar under kampanjen.

Her er prisvinnarane dei siste åra: