Norske Landbrukstenester

NLT- kolleksjon av profilert arbeidstøy

Livold AS har laget en spesialtilpasset kolleksjon for NLT.  Bilder og priser finner du på vår hjemmeside.  https://www.livold.no/produkter.

Tilgang til bestillingsportal og priser gis til de som daglig leder gir fullmakt til å bestille.  Ta kontakt for hjelp med pålogging.

Ved forespørsmål om tilbud og løsningsforslag, ta kontakt med ditt lokale Avløyserlag eller Livold AS.