Norske Landbrukstenester

Arbeidsplan

Gjeldande arbeidsplanen til NLT er samrøysta vedteken på årsmøtet 13.04.2021.
Arbeidsplanen tek kvart år utgangspunkt i dei 4 hovudpunkta i strategiplanen samt velferdsordningane.