Arbeidsplan

Arbeidsplan

Gjeldande arbeidsplanen til NLT er samrøysta vedteken på årsmøtet 03.04.2019.
Arbeidsplanen tek kvart år utgangspunkt i dei 4 hovudpunkta i strategiplanen samt velferdsordningane.