Norske Landbrukstenester

6000 sauebønder rekker ikke fristen

Det er fare for at over 6000 småfeholdere ikke rekker fristen for å montere nye brannvarslingsanlegg fra nyttår. Uklarhet i regelverket, dårlig informasjon og store kostnader er årsaken.

Tall fra Gjensidige viser at mer enn 1/5 av storfeprodusentene med flere enn 30 dyr fortsatt ikke har oppfylt kravet om varslingsanlegg.


– Vi beklager selvsagt at mange sauebønder og andre i landbruket ikke i tide får montert inn pålagt alarm i husdyrrom, sier fagsjef rådgivning Landbrukets brannvernkomité (LBK), Jan Elgvang til Nationen.

Les alt her