Heimeside til medlemslaga

Heimeside til medlemslaga

Norske Landbrukstenester har ein rammeavtale med firmaet Netsense når det gjeld produksjon av heimesider.

Systemet er WordPress og er ein såkalla CMS-løysing som gjer at ein ikkje treng ha kunnskap om HTML-redigering eller andre språk for å lage heimeside. Her er det kun litt generell teksthandsaming ein i realiteten treng for å komme igang. Vi i NLT står for den daglege supporten for medlemslaga.

Bestilling av WordPress Heimeside Bestilling av WordPress Heimeside  
Brukarveileiing WordPress Heimeside Brukarveileiing WordPress Heimeside

 
Spørsmål og pris om heimeside kan rettast til Romar i NLT, tlf. 97 11 30 74