Vårsamling 2008

Vårsamling 2008

Laga har etterlyst eigne faglege samlingar for tilsette i administrasjonen. I år er det arrangert to samlingar med totalt 79 påmeldte.

Tema som vart teke opp var;

  • Utdanning av avløysar ved Bygdefolkets Studieforbund (BSF)
  • Rekruttering av arbeidskraft ved NAV EURES
  • Den nye landbruksvikarordninga ved Statens Landbruksforvaltning (SLF) og NLT
  • Dagleg leiar si rolle ved Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA)
  • Lønnsforhandlingar ved Negotia

Samlingane vart godt motteke av deltakarene og  vi kjem nok til å arrangere årlege samlingar etter same lest på vårparten. Neste gong får vi booke til alle på ein gong.


Meir informasjon frå samlinga

Negotia NegotiaBSF – Retningslinjer om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere BSF – Retningslinjer om tilskudd til kursvirksomhet for avløsereBSF – Avløserkurs – Utdyping av SLF’s retningslinjer BSF – Avløserkurs – Utdyping av SLF’s retningslinjerBSF – Innlegg avløsersamling Gardermoen BSF – Innlegg avløsersamling GardermoenBSF – Innmelding av planlagte kurs 2009 BSF – Innmelding av planlagte kurs 2009BSF – Rapportskjema avløserkurs BSF – Rapportskjema avløserkursEURES EURESNLT – Oversikt administrasjon 2008 NLT – Oversikt administrasjon 2008NLT – Landbruksvikarordninga NLT – LandbruksvikarordningaSLF – Regnskap NLT 30.september 2008 SLF – Regnskap NLT 30.september 2008SLF – Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd NLT september SLF – Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd NLT septemberSLF – Rapportering NLT 30. september SLF – Rapportering NLT 30. septemberKursbevis for avløysarkurs Kursbevis for avløysarkurs