Styret

Styret i Norske Landbrukstenester 2017

NLT vert leia av eit styre på 5 medlemer valt av årsmøtet. Inntil 1 av styremedlemmene kan veljast blant tilsette i administrasjonen i medlemslaga.

Styret skal:

  • Leia NLT sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
  • Ta opp saker av nasjonal og lokal interesse for medlemmene.
  • Forvalta NLT sine midlar.
  • Syta for at årsoppgjeret vert avslutta i rett tid, og i revidert stand vert lagt fram for årsmøtet.
  • Tilsetje og seie opp dagleg leiar og andre i administrasjonen.

 

Styreleiar
Harald Lie
Tlf.: 909 29 117
Frå Vestfold
Send epost
Harald 2014 Nestleiar
Bodil Mannsverk
Tlf.: 952 40 817
Frå Finnmark
Send epost
Bodil 2014
Styremedlem
Finn Egil Adolfsen
Tlf.: 971 41 605
Frå Nord-Trøndelag
Send epost
Finn-Egil 2014 Styremedlem
Aud Fossøy
Tlf.: 917 76 626
Frå Sogn og Fjordane
Send epost
Aud 2014
Styremedlem
Tor Inge Eidesen
Tlf.: 970 86 220
Frå Rogaland
Send epost
Tor Inge Eidesen2 1. vara
Linda Kristin Oppedal
Tlf.: 415 00 823
Frå Sogn og Fjordane
Send epost
Linda Kristin Oppedal
2. vara
Marianne H. Lie
Tlf.: 979 89 360
Frå Oppland
Send epost
Marianne 2014 3. vara
Einar Åbergsjord
Tlf.: 995 77 542
Frå Nordland
Send epost
Einar Aabergsjord