Michae Johnsenl Jørstad

Logo

Student

Skogn

PERSONALIA
Navn Michael Johnsen Jørstad
Fødselsdato 25.10.00
Adresse Grytesvegen 138
Postnummer 7620
Poststed SKOGN
Telefon 40170635
E-post Michaeljorstad@hotmail,com

UTDANNELSE

SKOGN BARNE OG UNGDOMSSKOLE
Varighet 2006 – 2016

VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
Varighet 2016 – Dags dato

Beskrivelse

VG1 Bygg og anleggsteknikk

VG2 Klima, energi og miljø (Taktekkerfaget)

JOBBERFARING
LIONS CLUB INDERØY
Varighet Juni 2016 – Juli 2016
Stilling Parkarbeider

 

Norgestak Trøndelag AS

Sommerjobb + praksis 2-3 dager i uken gjennom hele året

SPRÅK

Norsk Morsmål
Engelsk Flytende

 

Utdanning

2016-d.d

StudentVerdal Videregående Skole

Erfaring

Mai 2016- d.d

Deltidsansatt, sommerjobb, praksiselevNorgestak Trøndelag AS

  • Avløysar deltid
  • Oppdatert 2 måneder siden