Johannes Stabel Jørgensen

Logo

Gårdsarbeider

Tolga

Melkeproduksjon

Jordarbeid

Grønnsaksproduksjon

  • Avløysar deltid, Avløysar heiltid, Landbruksvikar
  • Oppdatert 3 uker siden