Nyheter

 

Matsikkerhet og norsk landbruk

De politiske myndigheters fremste oppgave må være å ivareta borgernes sikkerhet, ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt. Jeg knytter dette an til stillingen for norsk landbruk.

Sterke reaksjoner på økt matmoms

Både i Senterpartiet og i Bondelaget var det i går sterke reaksjoner og uro på grunn av budsjettlekkasjen som varslet at matmomsen blir økt fra 13 til 14 prosent.

Staten stopper Landkreditt Bank

Bondeeide Landkreditt Bank har hatt så stor suksess med å tilby billige boliglån også til byfolk, at Finansdepartementets regler snart setter en stopper for nye kunder.

Japanarar på gardsbesøk

Ein japansk delegasjon har denne veka vitja Kvinnherad for å studera landbruket, og særleg avløysarordninga. Og etter det me skjøna, var dei imponerte over det dei fekk sjå.

Urettferdig moms

Noen jubler, andre protesterer i forbindelse med innføringen av moms på overnatting fra 1. september.

Bondeledere med splittet syn

Bondelagets leder Bjarne Undheim mener også Norge bør innføre midlertidige restriksjoner på arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Småbruker-leder Geir Grosberg er i tvil.