Nyheter

 

Statens tilbud – Velferdsordningene

Satsene i Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 5 pst. Maksimalbeløpet heves med 2 500 kroner til 58 000 kroner. Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom mv. økes fra...

Treng eit berekraftig jordbruk

Såg på redaksjon ein onsdag 16. april der jordbruks­oppgjeret var tema. Det var mange kloke og vel gjennomtenkte innlegg. Det var veldig viktig nå å ruste opp jordbruket, og gi bøndene eit skikkeleg økonomisk...

Landbruksvikarane på plass

Fem personar er tilsette som landbruksvikarar i Eid, Bremanger og Vågsøy. Desse skal vere i beredskap for gardbrukarar som treng akutt hjelp, men òg nyttast til anna arbeid.

Branndemonstrasjon

Brann i driftsbygning er noe vi forhåpentligvis aldri får oppleve, og det er skremmende å se hvilke krefter som er i sving når det skjer.