Nyheter

 

Basiskompetanse i arbeidslivet

Høsten 2008 og vinteren 2009 arrangerer Vesterålen landbrukstjenester, i samarbeid med OPUS Sortland på Sortland vgs. – Kleiva, kurset IKT for ansatte i landbruket. Vedlagt kursinfo.

Statens tilbud – Velferdsordningene

Satsene i Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 5 pst. Maksimalbeløpet heves med 2 500 kroner til 58 000 kroner. Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom mv. økes fra...

Treng eit berekraftig jordbruk

Såg på redaksjon ein onsdag 16. april der jordbruks­oppgjeret var tema. Det var mange kloke og vel gjennomtenkte innlegg. Det var veldig viktig nå å ruste opp jordbruket, og gi bøndene eit skikkeleg økonomisk...

Landbruksvikarane på plass

Fem personar er tilsette som landbruksvikarar i Eid, Bremanger og Vågsøy. Desse skal vere i beredskap for gardbrukarar som treng akutt hjelp, men òg nyttast til anna arbeid.