Nyheter

 

Undheim tipper ja

Bondelagets leder Bjarne A. Undheim har «en rimelig god magefølelse» som tilsier ja-flertall i uravstemningen om jordbruksavtalen blant organisasjonens medlemmer.

Jordbruk i ei krisetid

«Denne gongen kjem marknadsprisane på mat ikkje ned att på det gamle nivået.»Reidar Almås, professor og seniorrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning  

Basiskompetanse i arbeidslivet

Høsten 2008 og vinteren 2009 arrangerer Vesterålen landbrukstjenester, i samarbeid med OPUS Sortland på Sortland vgs. – Kleiva, kurset IKT for ansatte i landbruket. Vedlagt kursinfo.

Statens tilbud – Velferdsordningene

Satsene i Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 5 pst. Maksimalbeløpet heves med 2 500 kroner til 58 000 kroner. Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom mv. økes fra...

Treng eit berekraftig jordbruk

Såg på redaksjon ein onsdag 16. april der jordbruks­oppgjeret var tema. Det var mange kloke og vel gjennomtenkte innlegg. Det var veldig viktig nå å ruste opp jordbruket, og gi bøndene eit skikkeleg økonomisk...