Nyheter

 

Ny landbruksvikar på plass i Skjåk

Etter fleire år utan eigen landbruksvikar, er no Jan Linnerud tilsett i full stilling frå nyttår. Stillinga skal dekkje alle bruk i Skjåk Linnerud driv sjølv gard ammekyr, og han gler seg til å...

Utlysing av KIL-midler for 2009

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) gir etter søknad tilskudd til prosjekter som er knyttet til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere innen primærlandbruket, virksomheter direkte knyttet til primærlandbruket og tilleggsnæringer. Tilskuddrammen for 2009 er...

Voksenopplæringsforbundets reisestipend mars 2009 – mars 2010

Voksenopplæringsforbundet står på vegne av Kunnskapsdepartementet for den praktiske gjennomføringen av reisestipendordningen i henhold til Statsbudsjettet. Med forbehold om Stortingets godkjennelse, utlyser VOFO hermed reisestipend for 2009-2010 for studieledere og instruktører som arbeider med...

Julehelsing

God Jul og Godt Nyttår! Vi Norske Landbrukstenester vil ynskje alle ei God Jul og eit Godt Nyttår. Samstundes vil vi takke for samarbeidet i året som snart er historie.