Nyheter

 

Haustsamlingar 2009

For ei tid sidan vart det sendt ut ein førespurnad til laga om kor mange haustsamlingar vi burde ha i 2009; ei, to eller som i fjor, tre.Eit stort fleirtal meinte at to samlingar...

Registreringsplikt for bemanningsforetak

Frå 1. januar 2009 er ny forskrift for obligatorisk melde- og registreringsordning trådd i kraft. Dette medføre at avløysarlaga må registrere seg og stille bank- eller forsikringsgaranti på kr. 100.000,-

Ny landbruksvikar på plass i Skjåk

Etter fleire år utan eigen landbruksvikar, er no Jan Linnerud tilsett i full stilling frå nyttår. Stillinga skal dekkje alle bruk i Skjåk Linnerud driv sjølv gard ammekyr, og han gler seg til å...

Utlysing av KIL-midler for 2009

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) gir etter søknad tilskudd til prosjekter som er knyttet til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere innen primærlandbruket, virksomheter direkte knyttet til primærlandbruket og tilleggsnæringer. Tilskuddrammen for 2009 er...

Voksenopplæringsforbundets reisestipend mars 2009 – mars 2010

Voksenopplæringsforbundet står på vegne av Kunnskapsdepartementet for den praktiske gjennomføringen av reisestipendordningen i henhold til Statsbudsjettet. Med forbehold om Stortingets godkjennelse, utlyser VOFO hermed reisestipend for 2009-2010 for studieledere og instruktører som arbeider med...