Nyheter

 

Husk frist rapport avløserkursene

Husk first for å rapportere kursene for avløsere/landbruksvikarer som ble arrangert i 2008 og starten av 2009. Jeg må ha inn alle rapporter for avløserkurs 2008/09 mandag 16. mars 2009.

Kjøretøy og midlertidig opphold i Norge

Her finner du utfyllende informasjon om midlertidigforskriften § 4. Denne bestemmelsen kommer til anvendelse dersom du skal være midlertidig i Norge. Etter nærmere vilkår kan du avgiftsfritt innføre og midlertidig bruke et utenlandsregistrert kjøretøy...

Haustsamlingar 2009

For ei tid sidan vart det sendt ut ein førespurnad til laga om kor mange haustsamlingar vi burde ha i 2009; ei, to eller som i fjor, tre.Eit stort fleirtal meinte at to samlingar...

Registreringsplikt for bemanningsforetak

Frå 1. januar 2009 er ny forskrift for obligatorisk melde- og registreringsordning trådd i kraft. Dette medføre at avløysarlaga må registrere seg og stille bank- eller forsikringsgaranti på kr. 100.000,-

Ny landbruksvikar på plass i Skjåk

Etter fleire år utan eigen landbruksvikar, er no Jan Linnerud tilsett i full stilling frå nyttår. Stillinga skal dekkje alle bruk i Skjåk Linnerud driv sjølv gard ammekyr, og han gler seg til å...