Nyheter

 

Flere dødsulykker i landbruket

Sju bønder omkom i arbeidsulykker i fjor, to flere enn i 2009. Hver femte dødsulykke i arbeidslivet de siste ti årene har vært i landbruk, skogbruk og oppdrett.

Dokument og presentasjonar frå Haustsamlingane

Dokumenta og presentasjonane som vart brukt under årets Haustsamlingar er no lagt ut. De finn dei under «Haustsamling» i menye til venstre – «Haustsamling 2010». Dette er lagt ut i adobe reader format, dersom...