Nyheter

 

Innspel jordbruksforhandlingar 2011

Norske Landbrukstenester er klare med sitt innspel til jordbruksforhandlingane for 2011. Det har dei siste åra vert ei positiv utvikling av velferdsordningene i landbruket. I år håpar vi å få gjennomslag for ei ekstra utbetaling...

Helseforsikring som fungerer i praksis

Helseforsikringa som Norske Landbrukstenester har gjennom Vertikal Helseassistanse, er allereie satt på prøve. Renate Rendedal, tilsett i Landbrukstenester Sogn, er ei av ca 200 avløysarar på landsbasis som har denne forsikringa gjennom sin arbeidsgjevar. Her får du...

Flere dødsulykker i landbruket

Sju bønder omkom i arbeidsulykker i fjor, to flere enn i 2009. Hver femte dødsulykke i arbeidslivet de siste ti årene har vært i landbruk, skogbruk og oppdrett.