Nyheter

 

Tenk i gjennom tilbodet frå DinOpplysning.no

Vi fekk idag ein faktura frå DinOpplysning.no. Pålydande kr 4950,-. Dette er eit kampanjetilbud og ikkje ein faktura. Tilbodet kan forvekslast med ein vanleg faktura, så vær obs på det dersom du mottek den, og ikkje...

Samling for landbruksvikarar på Storefjell

Onsdag til fredag denne helga var landbruksvikarar frå Hordaland, Buskerud og Sogn & Fjordane samla på Storefjell til kursing og sosialt samvær. NLT vart invitert og underteikna tok turen til Storefjell.

Svindel atter eingong

Vi har fleire gonger varsla om svindelbrev som avløysarlaga og andre bedrifter får tilsendt i posten. No har det skjedd igjen, men denne gongen har dei prøvd å nå styreleiar i eit av medlemslaga....

Utbrudd av svinepest i Litauen

Det er på nytt oppdaga utbrudd av klassisk svinepest i Litauen. Dette er det fjerde tilfellet i same område. Det er viktig at ein tar karantenebestemmelser på alvor om ein har arbeidskraft frå Litauen.