Nyheter

 

Utbrudd av svinepest i Litauen

Det er på nytt oppdaga utbrudd av klassisk svinepest i Litauen. Dette er det fjerde tilfellet i same område. Det er viktig at ein tar karantenebestemmelser på alvor om ein har arbeidskraft frå Litauen.

Kundebrev fra Orkla Credit AS – inkasso

Forsinkelsesrenten stiger til 9,25% fra 01.07.11. Som kjent beregnes renter fra fakturaforfall. Vurder kredittiden ut til dine kunder. Faste kunder bør gis bedre kredittbetingelser enn tilfeldige kunder. Redusert kredittid bedrer likviditeten.

Fyrst med eige naudnummer for bønder

Frå 24.6. kan bønder i 18 Hordalands-kommunar ringja 07052 (7 dagar/52 veker). Ved akutt sjukdom eller ulukke skal dei då kunna overlata ansvaret for dyra sine til Landbrukstenester Hordaland.

Brevmal til ditt lag

Vi tilbyr alle medlemslaga gratis brevmal med felles utforming. Dersom du ynskjer ny brevmal (noko vi anbefalar for å vera like utad) ber vi deg gå inn på «Bestill brevmal» under medlemsbistand.

Ferieavvikling 2011

Sommarferien er allereie starta blant dei tilsette i administrasjonen. Klikk deg vidare for å sjå ferieavviklinga til NLT.