Nyheter

 

Cirek-kampanje veke 23

Norske Landbrukstenester får jamnleg tilbod på datautstyr frå Cirek AS. Før har vi nytta Lotus Notes for å distribuera tilboda, men no vil vi og prøve det her på nettsida vår. Kontaktinformasjon til Cirek...

Vårsamling i Stjørdal

Torbjørn Aalton frå Landbrukstenester Folgefonna hadde med seg filmkamera og filma litt under samlinga. Ved å fylje lenken kan du sjå og høyra Finn Hoff og Evald Storaas oppsummera dagane.

Ferdigforhandla avtale

Bondelaget og Staten vart måndag 16. mai enige i årets jordbruksforhandlingar. Ramma vart forhandla opp frå 1 milliard til ca 1,42 milliardar. For velferdsordningane vart det ingen endringar frå Staten sitt tilbod.

Åpen for å revurdere kontantgrense

Kjøp av varer og tjenester verdt mer enn 10.000 kan ikke lenger betales kontant. Men finansministeren er åpen for å revurdere loven hvis lønning av sesongarbeidere byr på problemer.

Bondelaget vil forhandle

Etter flere dager med uformelle samtaler, er det klart at Norges Bondelag går inn i reelle forhandlinger om en eventuell ny jordbruksavtale. Norsk Bonde-og Småbrukarlag har på sin side valgt å ikke forhandle.

Helseforsikring for alle med tilknytting til NLT

Da er tiden inne for å tilby helseforsikring til alle som er tilknyttet medlemslagene til Norske Landbrukstenester. Som vi har informert om tidligere vil alle medlemslag som er med kollektivt kunne selge forsikringen videre...

Bøndene fortsatt i tvil om det er vits i å forhandle

Onsdag la staten fram tilbodet til bøndene i årets jordbruksoppgjer. Halvanna døgn seinare med vurderingar, utrekningar, sonderingar og møteverksemd er bondeorganisasjonane framleis sterkt i tvil om dei skal bryte med staten eller gå i...

Sats meir på velferdsordningane

Bente Dankertsen i Standvik har jobba deltid som avløysar i over 40 år. I dag er ho fast avløyser hos ein mjølkebonde, i tillegg til litt jobb for andre bønder. Ho er utdanna agroteknikar...

Statens tilbud, velferdsordningene

Partene er enige i at det er viktig å ha gode velferdsordninger, bl.a. for å bidra til rekrutteringen til landbruket. For at avløserlag og jordbruksforetak skal kunne oppnå bedre mulighet til å bruke arbeidskraft...