Nyheter

 

Avløser satt pris på

Olaug Torunn Eiken er oppvokst på gård, og for henne var det helt naturlig å ta en landbruksutdanning. Nylig ble hun kåret til årets avløser i Vest-Agder.

Norsk landbruk skal vokse

Regjeringen vil øke matproduksjonen og legge vekt på bruk av norske ressurser. Produksjonen skal vokse i takt med økende folketall. Norge skal i årene framover produsere minst like mye av maten sin selv. Inntektsmulighetene...

Lavt forbruk av antibiotika i norsk husdyrhold

Salget av antibiotika til landdyr er redusert med 38 prosent fra 1993 til 2010. Lavt forbruk av antibiotika bidrar til at Norge har lav forekomst av resistente bakterier sammenlignet med mange andre land i...

Årets avløser i Buskerud

Fra Buskerud var det Kajandren Kandasamy som ble kåret som Årets Avløser. Han jobber for Landbrukstenester Folgefonna og har sin arbeidsplass i Hallingdal, hvor han jobber som ringavløser. Torbjørn Aalton har laga eit video-intervju...