Nyheter

Du kan og ta direkte kontakt med eit av våre medlemsføretak i ditt område.
Treng du arbeidshjelp så ta kontakt med eit av våre medlemsføretak.
Du finn kontaktinformasjon i menyen til venstre om du klikkar her.


 

Med fjøsstell som skolefag

Mens det mørkner ute, gjør Marius Aasen Moe seg klar for dagens siste skoletimer. Niendeklassingen har avløserfag på timeplanen.

ID-kontroll, utanlandske borgarar

«Fra kravet om personlig oppmøte gjelder enkelte unntak .Hvis du i 2011 møtte opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke gjøre det på nytt for å få skattekort for 2012. Da...

Bønder i avgiftsprotest

Fire lokale bønder har fått momskrav fra Skatt Vest på til sammen én million kroner. – Urimelig paragrafrytteri, mener bøndene.

Vil ha fagbrev i landbruket

Jeg mener det bør åpnes for en forsøksordning med fagbrev i landbruket, hvor vi har et utdanningsløp med to år i skole og to år i lære i landbruket, sier Husum til Norsk Landbruk.

90 prosent vil ha jordbruket som i dag

Ni av ti vil beholde det norske jordbruket i minst samme omfang som i dag, ifølge en måling utført for Norges Bondelag. Resultatet er det høyeste siden målingene startet i 1979.

Endringer i permitteringsregelverket

Det er vedtatt endringer i permitteringsregeleverket. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2012, og innebærer blant annet at arbeidsgiverperioden under permittering forlenges fra fem til ti dager.