Nyheter

 

Når landbruket skrives fram

Produksjonsmålet i landbruksmeldingen er bejublet. 20 prosent økning av matproduksjonen i løpet av de neste 20 årene burde borge for en viss grad av vekst og velstand i norsk landbruk.

Norsk landbruk skal vokse

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har presentert regjeringas nye landbruks- og matmelding for fylkeskommunene, Fylkesmannen og Innovasjon Norge. – Matproduksjonen skal øke med nær 1 prosent hvert eneste år. 20 prosent på 20...

NLT-butikk

No har vi gjort det enklare for dykk å bestille timelister og anna rekvisita direkte via internett. Her på nettsida vår kan de no gå inn på «NLT-Butikk» og bestille diverse varer, deriblant timelister.