Nyheter

 

Antal melkekyr aukar

29 700 husdyrbrukarar søkte om produksjonstilskott per 1. januar 2013. Dette er 700 færre enn året før. Antall melkekyr aukar for fyrste gong sidan 1999 og bidreg til høgare kjøttproduksjon. 

Orientering om innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynets orientering om innleie av arbeidskraft (best.nr. 569) er oppdatert med bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak. Du finn brosjyren ved å klikke deg vidare.

Vervekampanje

På haustsamlingane i fjor vart det informert om at vervegruppa ville laga lister i excel, med alle bønder i dykkar område. Me har kjøpt lister frå Produsentregisteret og knyter dei saman med listene frå...

Svindel!

Det er tid for å minna alle på svindelforsøk via telefon, epost og brev. Dersom det er nokon som vil ha dykkar underskrift eller bare eit «OK» på ein epost så raskt som mogleg er...

Hva mener partiene om landbruk?

Bondelaget har gjort en vurdering av utkast til partiprogrammer før vårens årsmøter. I linken nedenfor finner du et oversiktelig oppsett over partienes meninger om viktige og relevante saker for norsk landbruk og matproduksjon.

Årets Lag 2013

Som det ble opplyst på høstsamlinga fra oss i «vervegruppa» har NLT som mål at vi skal øke bevisstheten rundt de enkelte lags aktiviteter og resultater. Mange lag har stort aktivitetsnivå på mange arenaer...