Nyheter

 

Fyrste styremøte unnagjort

Fyrste styremøte for det nye NLT-styret er unnagjort. Møtet vart halde over to dagar i administrasjonen sine lokaler i Rosendal. Styret var fulltallige med unnatak av Bodil Manssverk. Sidan dette var det fyrste møtet...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med 5500,- til 74500,- pr.år. Klikk deg vidare for å lesa meir om kravet.

Fekk tittelen årets lag

Gjennom dei siste sju åra har Landbrukstenester Sogn bygd seg opp til å bli ei solid bedrift med over 700 tilsette og 21, 5 millionar i omsetnad. Førre veke falt dei under kriteria til...

Årets lag 2012

På haustsamlingane til Norske Landbrukstenester (NLT) vart det satt fokus på å auke medviten rundt dei enkelte lag sine aktivitetar og resultat. Mange lag har stort aktivitetsnivå, er profilerte, gode på personalhandtering, kundekontakt og...

Årsmøte for 2012

Årsmøte for 2012 i Norske landbrukstenester (NLT) vart halde på Quality Airport Hotell på Gardermoen 10. og 11. april 2013. Frå årsmeldinga går det fram at 2012 har vore eit aktivt år for NLT....

Antal melkekyr aukar

29 700 husdyrbrukarar søkte om produksjonstilskott per 1. januar 2013. Dette er 700 færre enn året før. Antall melkekyr aukar for fyrste gong sidan 1999 og bidreg til høgare kjøttproduksjon. 

Orientering om innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynets orientering om innleie av arbeidskraft (best.nr. 569) er oppdatert med bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak. Du finn brosjyren ved å klikke deg vidare.