Nyheter

 

Høgresida mot folkeviljen

Er du for eller imot å halda oppe eit jordbruk av minst same omfang som i dag? – er spørsmålet Norges Bondelag årleg har stilt i ei brukarundersøking som har gått frå 1979 til...

Olav Jan Snekvik årets avløysar i Møre og Romsdal

Under haustsamlinga til Norske Landbrukstenester på Rica Hell i Stjørdal denne veka var det fire avløysarar som fekk overrekt heideren årets avløysar. Ein av desse var Olav Jan Snekvik frå Indre Nodmøre Landbrukstenester, der...

Haustsamlingane 2012

Då er Haustsamlingane for 2012 historie. Rundt 310 tilsette og tillitsvalte, fordelt på Gardermoen og Værnes, deltok på årets samlingar. Evalueringa frå Gardermoen viser at dei fleste har hatt utbytte av samlinga.

Avløserkurs i 2013

Planlegger dere å ha avløserkurs neste år? Vi minner om fristen 20. oktober for å melde inn planene for avløserkurs i 2013. Vedlagt finner dere innmeldingsskjema. Dette fyller dere ut og returnerer til Studieforbundet...

Til ansatte og pensjonister i Norske Landbrukstenester

Angående obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) for Norske Landbrukstenester – NLT. Dette er en orientering om overføring av kollektiv pensjonsforsikring. Overføringen gjelder alle ansatte som i dag har OTP i Nordea Liv gjennom kollektiv avtale i...