Nyheter

 

Til minne om Evald

På nyttårsafta mottok vi den triste bodskapen om vår venn og kollega, Evald, sin bortgang. Våre tankar går fyrst og fremst til kona hans, Gislaug, og den næraste familien. Vi ynskjer å fortelja litt...

Landbrukskurs på morsmålet

Landbruksklynga på indre Sunnmøre har utvikla eit kurstilbod for avløysarar og landbruksvikarar som skal arbeide i landbruket. Mange kjem til Norge heilt utan landbrukserfaring og kommunikasjon er den største utfordringa.

Høgresida mot folkeviljen

Er du for eller imot å halda oppe eit jordbruk av minst same omfang som i dag? – er spørsmålet Norges Bondelag årleg har stilt i ei brukarundersøking som har gått frå 1979 til...

Olav Jan Snekvik årets avløysar i Møre og Romsdal

Under haustsamlinga til Norske Landbrukstenester på Rica Hell i Stjørdal denne veka var det fire avløysarar som fekk overrekt heideren årets avløysar. Ein av desse var Olav Jan Snekvik frå Indre Nodmøre Landbrukstenester, der...