Nyheter

 

Einige om jordbruksoppgjeret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vart i dag einige med staten om jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen har ei ramme som gjev grunnlag for ein inntektsauke på 10 ½ prosent i 2014, eller vel...

Internasjonal samling for unge bønder

European National MR-Federations (EMR) arrangerar internasjonal samling for unge bønder i Sør-Tyrol i oktober 2013. Dette er andre året dei arrangerar slike samlingar. NLT er medlemer i EMR og unge bønder frå Noreg kan...

Statens tilbod – Jordbruksoppgjer

Tysdag 7. mai kl 14 vart Staten sitt tilbod i Jordbruksforhandlingane gjort kjent. Det syner ei potensiell snitt i inntektsauke på kr. 25.000,-. Jordbruket sine forhandlingsleiarar vil finlese tilbodet før dei vurderer om det...

Her er leiekjørings- og soloutleieprisene for 2013

I år, som tidligere år, har vi fått uvurderlig bistand fra vår samarbeidspartner Norske Landbrukstenester, og vil spesielt takke organisasjonens styreleder Harald Lie. Det samme gjelder samarbeidet med Bygdeservice Norge og Norsk Landbruksrådgiving. Lista...

Fyrste styremøte unnagjort

Fyrste styremøte for det nye NLT-styret er unnagjort. Møtet vart halde over to dagar i administrasjonen sine lokaler i Rosendal. Styret var fulltallige med unnatak av Bodil Manssverk. Sidan dette var det fyrste møtet...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med 5500,- til 74500,- pr.år. Klikk deg vidare for å lesa meir om kravet.

Fekk tittelen årets lag

Gjennom dei siste sju åra har Landbrukstenester Sogn bygd seg opp til å bli ei solid bedrift med over 700 tilsette og 21, 5 millionar i omsetnad. Førre veke falt dei under kriteria til...