Nyheter

 

Hva mener partiene om landbruk?

Bondelaget har gjort en vurdering av utkast til partiprogrammer før vårens årsmøter. I linken nedenfor finner du et oversiktelig oppsett over partienes meninger om viktige og relevante saker for norsk landbruk og matproduksjon.

Årets Lag 2013

Som det ble opplyst på høstsamlinga fra oss i «vervegruppa» har NLT som mål at vi skal øke bevisstheten rundt de enkelte lags aktiviteter og resultater. Mange lag har stort aktivitetsnivå på mange arenaer...

Sikrar mjølkeproduksjonen

Unge som gjer mjølkeproduksjon til eit karriereval er sjeldan vare, òg i Sogn og Fjordane. Tor Anfinn Lillestøl frå Eid valde å følgje draumen.

Til minne om Evald

På nyttårsafta mottok vi den triste bodskapen om vår venn og kollega, Evald, sin bortgang. Våre tankar går fyrst og fremst til kona hans, Gislaug, og den næraste familien. Vi ynskjer å fortelja litt...