Nyheter

 

Enklare søknadsrutinar hos SNS

Studieforbundet Næring og Samfunn har forenkla søknadrutinane for å melde inn kurs. For 2015 vert det høve til å melde inn avløysarkurs og landbruksvikarkurs inntil 1 månad før kursstart. Ein slepp difor å planlegge kursa...

Informasjon til medlemslaga

Krav om testing av utanlandske avløysarar for MRSA MRSA er Staphylococcus aureus (”gule stafylokokkar”) som er resistente mot viktige antibiotika. Ein spesiell dyretilpassa variant av bakterien, LA-MRSA, har i mange land etablert seg hos...

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

A-ordninga

Nytt år nærmar seg og då trer A-ordninga i kraft. Det er mykje informasjon om dette på Altinn sine nettsider. På denne lenken kan du melde deg på nyhetsbrev om ordninga: A-ordningen – Nyhetsbrev

Forsøk på svindel

Det er alltid nokon som vil freista å hala pengar utav bedrifter. Det siste no er noko som har overkrifta «Offentliggjøring av foretak 2014/2015» – I foretaksportalen Norge. Det er som vanleg eit utanlandsk...

Webtemp-samling

Onsdag og torsdag var 18 deltakere frå 10 lag samla på Værnes for å koma i gong med Webtemp. Denne samlinga hadde fokus på oppretting/redigering av kunder/tilsette og oppdrag. Det var ei positiv samling...