Klauvskjærer – Landbruksvikar

Nettside Namdal Landbrukstjenester SA

avløser, gårdsarbeider, landbruk, landbruksvikar, klauvskjærer

Kombinert stilling som klauvskjærer og landbruksvikar i Ytre Namdal.

Klauvskjærer:
Stillinga innebærer skjæring av klauv på storfe. Bedriften har for tiden 2 biler og 2 klauvbokser hvorav den ene er betjent av sertifisert klauvskjærer. Opplæring vil bli gitt, både lokalt og ved diverse kursing. Det stilles ekstra krav til god fysikk i denne type stilling.
Arbeidssted: Primært hos gårdbrukere i kommunene Nærøy, Vikna, Leka og Bindal men det må påregnes oppdrag også utenfor disse kommunene ved behov.

Landbruksvikar:
Stillinga innebærer røkting og stell av dyr ved gårdbrukers sykdom. Stillinga inngår i bedriftens beredskapsplan ved sjukdom hos gårdbrukere i bedriftens område.
Arbeidsted: Primært hos gårdbrukere i Nærøy, Vikna og Bindal kommune. Oppdrag utenfor disse kommunene må påregnes ved behov.

Vi ønsker oss en person som:
– har god kjennskap til og genuin interesse for norsk/ namdalsk landbruk, helst landbruksutdanning, hovslager og/eller annen relevant praksis.
– er ansvarsbevisst, fleksibel, har høy arbeidsmoral, er vant med håndtering av storfe, gris, sau og fjærfe.
– kan arbeide selvstendig men også i team
– er i god fysisk form.
– er en utadvendt person som liker og ha kundekontakt.
– har førerkort minimum kl BE og traktor.
– behersker norsk språk skriftlig og muntlig.

Innehar du disse kvalitetene? Da er du trolig rette person for oss og vi imøteser gjerne din søknad.

Vi kan tilby: Et spennende, variert og selvstendig arbeid. Lønn etter nærmere avtale og kvalifikasjoner, pensjonsordning, tjenestebil, ordnede arbeidsforhold. Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Nærmere opplysninger om stillingen, fås ved henvendelse til:
Kontormedarbeider:   Ann-Kristin Finne tlf: 40 43 99 95
Klauvskjærer:               Børge Eide               tlf: 92 87 79 70

Vi ønsker helst din søknad med vedlagt CV og referanser til e-post: postnl@landfag.no.
Søknader pr post sendes til:
Namdal Landbrukstjenester, Pb 43, 7864 Overhalla.
Søknadsfrist: 3.4..2018
Søknad merkes «Klauvskjærer/ landbruksvikar 2018.»

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til postnl@landfag.no


Du kan søke på denne jobben, og andre, ved å bruke din online CV. Klikk på linken nedenfor for å sende din online CV og send din søknad til denne arbeidsgiveren.