Avløser på 4 gårder på Skage i Overhalla kommune

Tidsfristen har utløpt for denne utlysningen.