Innmelding i Landbrukstenester/Avløysarlag

Fyll ut skjema

Hvilket avløserlag/landbrukstjeneste ønsker du å melde deg inn i? (obligatorisk)

Ditt fulle namn (obligatorisk)

Adresse

Postnummer (obligatorisk)

Poststad (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Hvilken produksjon driver du på gården din?

Kommentar

Kontrollspørsmål for å hindre spam (må svarast på)