Haustsamling 2019

Haustsamling 2019

Då er vi endeleg klare til å ta i mot påmelding til kursdag og Haustsamling 2019, som i år er på Quality Airport Hotel Gardermoen. Vi håpar så mange som mogleg vil finna programmet interessant og melde seg på så snart som råd.

Påmeldingsfrist er satt til 20.09.2019.

Programmet finn du her

Booking til NLT-kontor

Påmelding gjer du her, frist utgått