Haustsamling 2012

Haustsamling 2012

Det vert arrangert to haustsamlingar; i sør på Quality Airport Hotel, Gardermoen og i nord på Rica Hell Hotel, Værnes.

På samlingane deltok:

  • 242 representantar frå medlemslag (230 i fjor)
  • 84 lag var representerte (83 i fjor)
  • 19 medlemslag møtte ikkje (24 i fjor)

Sidan samlinga i sør var i største laget flytta vi i år Rogaland til samlinga i nord. Då fekk vi to samlingar med tilnærma likt tal på deltakarar. Eit av hovudtema i år var vervekampanjen.


Meir informasjon frå samlingane:

Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Jordbruk og Gartneri 2012-2014 Jordbruk og Gartneri 2012-2014 Protokoll NHO ML og FF Protokoll NHO ML og FF Aktuell informasjon frå NHO ML Aktuell informasjon frå NHO ML Minstelønnstabell jordbruk og gartneri 01.04.2012 Minstelønnstabell jordbruk og gartneri 01.04.2012 Lønnspolitikk Lønnspolitikk Retningslinjer for målrettet bruk av Opp og Ut i NHO Mat og Landbruk Retningslinjer for målrettet bruk av Opp og Ut i NHO Mat og Landbruk Innskuddspensjon – Hva er det? Innskuddspensjon – Hva er det? Innskuddspensjon i KLP Innskuddspensjon i KLP Vervingsaksjon – dag 1 Vervingsaksjon – dag 1 Vervingsaksjon – dag 2 Vervingsaksjon – dag 2 Presentasjon – valkomitè Presentasjon – valkomitè