Haustsamling 2011

Haustsamling 2011


Det vert arrangert to haustsamlingar; i nord på Rica Hell Hotel, Værnes og i sør på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

På samlingane deltok:

  • 230 representantar frå medlemslag (265 i fjor)
  • 84 lag var representerte (88 i fjor)
  • 24 medlemslag møtte ikkje (24 i fjor)

Vi ser at samlinga i sør er blitt i største laget og det må gjerast vurdering om å flytte eit eller fleire fylke til samlinga i nord for å jamne ut. Eit av hovudtema i år var landbruksvikarordninga. Vi ønskjer å setje fokus på denne i årets jordbruksforhandlingar.


Meir informasjon frå samlingane:

Informasjon frå valnemnda Informasjon frå valnemnda LA – Utviklinga i LA LA – Utviklinga i LA Skatteetaten – Kontantoppgjer og andre problemstillingar Skatteetaten – Kontantoppgjer og andre problemstillingar NLT- Evaluering av Landbruksvikarordninga NLT- Evaluering av Landbruksvikarordninga NAV – Informasjon om AltInn, nye regler ved sjukdom NAV – Informasjon om AltInn, nye regler ved sjukdom Arbeidstilsynet – Ansvarsfordeling – oppdragsgjevar – tilsett Arbeidstilsynet – Ansvarsfordeling – oppdragsgjevar – tilsett NLT – Utsendingar til årsmøte til NLT NLT – Utsendingar til årsmøte til NLT NLT – Informasjon om WebTemp NLT – Informasjon om WebTemp Kurs Infotenester Kurs Infotenester