Category: Kurs

Påmelding til vårsamling

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Scandic Hell, Værnes i tidsrommet 28.-29. april. I år har de heile seks kurs å velja mellom så...

Enklare søknadsrutinar hos SNS

Studieforbundet Næring og Samfunn har forenkla søknadrutinane for å melde inn kurs. For 2015 vert det høve til å melde inn avløysarkurs og landbruksvikarkurs inntil 1 månad før kursstart. Ein slepp difor å planlegge kursa...