Category: Hovudside

Bøndene tjente mindre i 2009

Gårdbrukere hadde i gjennomsnitt 136.000 kroner i næringsinntekt fra jordbruk i 2009 viser en ny statistikk publisert av Statistisk sentralbyrå. Det er 11.000 kroner mindre enn i 2008, hvor gjennomsnittlig inntekt var på 147.000...

Fleire kvinner i landbruket

Andelen av kvinner som deltek i landbruket i Noreg, har auka dei siste 30 åra viser en ny rapport fra FAO. Noreg og Sverige skil seg ut frå mange andre vestlege land der kvinnene...

Ble spart for flere år i helsekø

Halvannen måned etter at legene slo fast at Roar Smedbakken måtte opereres for hjerteflimmer, var han nyoperert og tilbake på jobb ved Nycomed Pharma AS i Elverum.

Innspel jordbruksforhandlingar 2011

Norske Landbrukstenester er klare med sitt innspel til jordbruksforhandlingane for 2011. Det har dei siste åra vert ei positiv utvikling av velferdsordningene i landbruket. I år håpar vi å få gjennomslag for ei ekstra utbetaling...