Category: Hovudside

Med fjøsstell som skolefag

Mens det mørkner ute, gjør Marius Aasen Moe seg klar for dagens siste skoletimer. Niendeklassingen har avløserfag på timeplanen.

ID-kontroll, utanlandske borgarar

«Fra kravet om personlig oppmøte gjelder enkelte unntak .Hvis du i 2011 møtte opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke gjøre det på nytt for å få skattekort for 2012. Da...

Bønder i avgiftsprotest

Fire lokale bønder har fått momskrav fra Skatt Vest på til sammen én million kroner. – Urimelig paragrafrytteri, mener bøndene.

90 prosent vil ha jordbruket som i dag

Ni av ti vil beholde det norske jordbruket i minst samme omfang som i dag, ifølge en måling utført for Norges Bondelag. Resultatet er det høyeste siden målingene startet i 1979.

Vil ha fagbrev i landbruket

Jeg mener det bør åpnes for en forsøksordning med fagbrev i landbruket, hvor vi har et utdanningsløp med to år i skole og to år i lære i landbruket, sier Husum til Norsk Landbruk.