Category: Hovudside

Bønder i avgiftsprotest

Fire lokale bønder har fått momskrav fra Skatt Vest på til sammen én million kroner. – Urimelig paragrafrytteri, mener bøndene.

90 prosent vil ha jordbruket som i dag

Ni av ti vil beholde det norske jordbruket i minst samme omfang som i dag, ifølge en måling utført for Norges Bondelag. Resultatet er det høyeste siden målingene startet i 1979.

Vil ha fagbrev i landbruket

Jeg mener det bør åpnes for en forsøksordning med fagbrev i landbruket, hvor vi har et utdanningsløp med to år i skole og to år i lære i landbruket, sier Husum til Norsk Landbruk.

Endringer i permitteringsregelverket

Det er vedtatt endringer i permitteringsregeleverket. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2012, og innebærer blant annet at arbeidsgiverperioden under permittering forlenges fra fem til ti dager.

Ny organisering av ID-kontroll

Fra 1. februar 2012 vil identitetskontroll av utlendinger som skal ha D-nummer for å få skattekort, eller fødselsnummer ved innflytting, foregå ved 41 utvalgte skattekontor.

Avløysarkurs 2012

Har du lyst å bli avløser eller landbruksvikar? Eller jobber du allerede som dette og ønsker faglig og sosialt påfyll? Klikk deg videre for oversikt over kurs ulike steder i landet for avløsere og landbruksvikarer.

NLT sitt innspel til jordbruksforhandlingane

Norske Landbrukstenester sitt innspel til jordbruksforhandlingane er lagt ut på nettet. Vi håpar at alle medlemslag brukar innspelet opp mot forhandlingspartane. Klikk deg vidare for å laste ned eller lese innspelet.

Når landbruket skrives fram

Produksjonsmålet i landbruksmeldingen er bejublet. 20 prosent økning av matproduksjonen i løpet av de neste 20 årene burde borge for en viss grad av vekst og velstand i norsk landbruk.

Går for drømmen om et godt liv som bonde

Hanne Bekkevold Haugli (30) og Leif Erik Haugli (30) vil ta over melkebruket til faren hans og planlegger ny driftsbygning. De vil være tettere som familie, og tre generasjoner inngår i fremtidsplanene.