Category: Hovudside

Utredning til jordbruksoppgjeret 2014

SLF har no utarbeidd utrdedning til bruk i årets jordbruksoppgjer etter oppdrag frå LMD. Mykje av det som ligger her har betydning for vårt tilbod, mellom anna dokumentasjonskrav. Dette syner at det er viktig...

Medlemsskap i NLT’s lokallag

NLT-lagene er landbruket sitt eget vikarbyrå som stiller med kvalifisert arbeidskraft ved sykdom, andre akutte behov og ferie/fritid. Laget er eid av bøndene og organisert som et samvirkeforetak.

Evaluering av Haustsamlingane

Evalueringa av Haustsamlingane er klare. Det ser ut til at dei fleste har vore nøgde. Evalueringa er delt opp i tilsette og tillitsvalde. 

Jobbmesser i Sverige

Det er nå lagt ut endel jobbmesser i Sverige, i tillegg til de Eures viste under presentasjonen på høstsamlingene.

Årets Avløysarar 2013

Norske Landbrukstenester er ein medlemsorganisasjon for avløysarlaga/landbrukstenestene i Noreg. Totalt er det 101 medlemslag som representerar rundt 15.000 aktive bønder. Medlemslaga lønna i fjor avløysartenester for ca. 1,3 milliardar NOK fordelt på ca. 5.000...

Terje Uv er kåret til Årets unge bonde

Melkebonden, rockemusikeren og småbarnsfaren Terje Uv (34) er kåret til Årets unge bonde 2013. Terje Uv (34) fra Voll i Rennebu i Sør-Trøndelag fikk prisen på Bedre Landbruk-messa i Lillestrøm lørdag.

Vellukka Haustsamling på Værnes

Årets første av to Haustsamlingar fann stad på Rica Hell Hotel 22. -24- oktober. Vel 140 personar var til stades og fekk eit godt utbytte av denne samlinga fagleg, men og sosialt.